Steun het Repair Café Hilversum

De reparaties die wij verrichten en de adviezen die we geven tijdens de reparatie bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk, maar niet kostenloos! We vragen bezoekers daarom om een bijdrage in de pot te doen bij een bezoek aan het Café. Met uw eenmalige donatie laat u zien dat u tevreden bent over bijvoorbeeld een geslaagde reparatie of dat u het concept van het Repair Café en de inspanningen van onze vrijwilligers kan waarderen.

Klik op één van de knoppen om (eventueel anoniem) via iDEAL een eenmalige donatie te doen.
(Uw donatie via Apple Pay, Google Pay, Visa/Mastercard of Sofort kan ook via deze knoppen verwerkt worden.)

Uw bijdrage helpt ons om de algemene kosten van het Café te dragen. Uit de kleine kas bekostigen we de eenvoudige broodjeslunch en koffie en thee voor de vrijwilligers. We vullen hiermee ook een basisvoorraad van klein materiaal en schaffen we speciaal gereedschap aan. Uw bijdrage is sociaal, u draagt indirect bij aan reparaties voor stadsgenoten die financieel wat minder ruimte hebben.

Wij draaien als Café geheel zonder winstoogmerk en geen van onze vrijwilligers ontvangt een vaste vergoeding. Soms worden we gesponsord door een organisatie die onze reparatiedoelen willen ondersteunen met materiaal of gereedschap. (zie ook de pagina Samenwerken op deze site)

Onze inkomsten bestaan uit de vrijwillige bijdrages die we verzamelen met de spaarbeer of de QR-code tijdens de Repair-zaterdagen. En natuurlijk uit uw donatie of schenking zodra u op één van de bovenstaande knoppen klikt!

Wilt u graag zélf het bedrag van uw donatie bepalen, gebruik dan [deze LINK] om zelf het bedrag in te vullen.

U kunt voor vragen of overleg over donaties, schenkingen of sponsoring ook altijd per email contact opnemen met het coördinerend team: info@repaircafehilversum.nl.

Het Café Hilversum heeft bewust gekozen om (nog) niet de ‘ANBI-status‘ aan te vragen. Aan dit systeem worden (terecht!) een aantal eisen gesteld waaraan wij -door het kleinschalig karakter van de operatie en zéér beperkte jaarbudget- niet echt zullen voldoen. Er is natuurlijk wél een interne kascommissie die alle inkomsten en uitgaven periodiek controleert.

Heel vriendelijk dank voor uw donatie aan het Repair Café Hilversum, die wordt zéér op prijs gesteld.